موقعیت A : بصورت بنر با سایز  940 × 529، قیمت ماهیانه 150 هزار تومان | سه ماهه 400 هزار تومان

موقعیت B : بصورت لینک (Follow) ، قیمت ماهیانه 20 هزار تومان | سه ماهه 50 هزار تومان

موقعیت C : بصورت نبر در سایز 240x120 ، قیمت ماهیانه 30 هزار تومان | 80 هزار تومان

ایمیل :

شماره تماس :